Priorita - nejdůležitější pravidlo Magicu, které nikdo nepoužívá

Je trochu paradox, že téměř nikdo nepoužívá pravidlo, bez kterého se nemůže hra Magicu posunout ani o kousek. Většina lidí neví, jak přesně tohle pravidlo funguje.. A přitom může v začátcích vašeho hraní ušetřit plno nedorozumění a při turnajovém hraní může znamenat rozdíl mezi výhrou a prohrou.

Že o přesném fungování tohoto pravidla moc lidí neví se ani nedivím. Při vstupu do hry může být toto pravidlo dost komplikované a proto ho nováčkovi nikdo nevysvětluje. Hrát se dá poměrně dobře i bez jeho znalosti. A jelikož se naučíte hrát bez něj a to, jak se hra posouvá dál, tušíte nějak intuitivně, už se k tomuto pravidlu nevracíte. Navíc na něj ani při turnajovém hraní moc často nenarazíte a to, jak věci funfují se naučíte pro každý jednotlivý případ zvlášť bez znalosti obecného pravidla.

 

Nabízí se tedy otázka, proč o tom vůbec píšu :-) Z mojí zkušenosti vidím, že znalost tohoto pravidla nesmírně pomůže všem středně pokročilým hráčům (těm, co už jsou schopni dohrát hru do konce, ale ještě jim nejsou všechny detaily jasné) v pochopení trochu hlubších principů toho, jak vůbec hra funguje. A taky si díky znalosti tohoto pravidla mnoho lidí ušetříte možná až hodiny dohadování o sporných situacích se svými spoluhráči. Při turnajovém hraní potom znalost tohoto pravidla dokážete občas vyhrát zápas navíc. Nebo alespoň díky jeho neznalosti neprohrajete zápas na místě.

 

Co to je systém priority?

 

Jednoduše se dá říct, že

priorita určuje, který hráč může v konkrétním okamžiku provést akci.

 

A zároveň taky, kdy už žádnou akci provést nemůže. A kdy se hra posouvá do další fáze nebo kroku kola.

 

Provedením akce se myslí:

 • zahrání kouzla (Instantu kdykoli, jiných kouzel pouze pokud je hráčova main fáze a je prázdný stack),

 • aktivování aktivační schopnosti (schopnost ve formátu „aktivační cena“ „:“ „efekt“)

 • provedení speciální akce (např. vyložení země, otočení face-down permanentu face up, exilování karty do suspendu... každá speciální akce má jiné podmínky provedení).

 

Prioritu si můžete představit tak, že si se soupeřem přehazujete pomyslný míček a jen ten, kdo ho má momentálně v ruce, může něco dělat. Kdo něco udělá, nechá si míček v ruce a může udělat něco další. A to až do doby, kdy má co dělat. Pokud nechce dělat nic dalšího, musí míček hodit soupeři. A pokud si míček přehodíte tam a zpátky, aniž byste během toho něco udělali, vyhodnotí se vrchní akce na stacku nebo se hra se posune dál (pokud na vyhodnocení ničeho nečekáte).

 

Jak se dá priorita získat a ztratit?

 

To, který hráč má právě prioritu se určí podle těchto pravidel (parafráze části 116.3. a 116.4. Magic: The Gathering Comprehensive Rules):

 

 • aktivní hráč (ten, jehož je zrovna kolo) získá prioritu na začátku většiny fází a stepů kola (prioritu nezíská v untap stepu a za běžných okolností ani v cleanup stepu), hned poté, co se vyhodnotí tzv. „turn-based actions“ (jako je třeba líznutí karty v draw stepu, tapnutí útočících bytostí v Declare Attackers Stepu...) a dají se na stack všechny (triggered) schopnosti, které se spouští na začátku dané fáze/stepu

 • aktivní hráč získá prioritu pokaždé poté, co se vyhodnotí jednotlivé kouzlo nebo schopnost (mimo mana abilit)

 • hráč (pozor - nemusí být aktivní) získá prioritu pokaždé poté, co zahraje (dá na stack) kouzlo, aktivuje (dá na stack) schopnost nebo provede speciální akci

 

pokud má hráč prioritu a rozhodne se neprovádět žádnou akci, tento hráč předá prioritu (pass), pokud má v manapoolu nějakou manu, oznámí, jaká barva many to je a další hráč v pořadí získá prioritu

 

pokud všichni hráči za sebou předají prioritu (hráči předají prioritu, aniž by mezi předáním priority došlo k jakékoli akci), kouzlo nebo schopnost, která je na vrchu stacku se vyhodnotí (pak získá prioritu opět aktivní hráč) nebo pokud je stack prázdný, ukončí se aktuální fáze/step hry a hra se přesune do další

 

Jak to vypadá při hře?

 

Nebojte, není to tak komplikované, jak by se z přečtení pravidel mohlo zdát. Tím, že během každého kola neřeknete 20x „předávám prioritu“ neděláte nic špatně nebo proti pravidlům a určitě budete i tak schopni dohrát hru do konce :-)

 

Jak už jsem psal, tak priorita se bere tak nějak samozřejmě a aplikace tohoto pravidla přichází na řadu až při situacích, kdy by jinak nebylo jasné, co se právě děje a kdo má a nemá zrovna možnost „něco dělat“. Když hrajete, tak se předpokládá, že

 

ve chvíli, kdy máte dle pravidel prioritu a nevyužijete ji, předáváte ji automaticky druhému hráči

 

bez toho, abyste to museli vysloveně říct. Je to taková zkratka. Můžete tak jednoduše projít třeba i celé kolo a nemusíte se zastavovat v každé fázi. Fáze kola se totiž nedají svévolně přeskočit a během každého kola vždy všemi projdete. Jen je občas právě díky „automatickému“ předávání priority ani nezaregistrujete.

 

U tohoto bych chtěl upozornit na to, že „automatické předání priority“ platí i v případě, kdy máte prioritu po zahrání svého kouzla/schopnosti (přidání na stack) a nevyužijete ji. Nejde totiž zahrát kouzlo (dát ho na stack) a mít připravené dvě varianty toho, co uděláte před jeho vyhodnocením, pokud bude nebo nebude soupeř nějakým způsobem reagovat. Pokud by totiž nereagoval ničím, vaše kouzlo/schopnost se vyhodnotí a vy už nemáte druhou šanci reagovat (oba dva jste předali prioritu a vyhodnotí se vrchní kouzlo na stacku). Tento konkrétní případ a také další rozepíšu podrobněji v příkladech.

 

Příklady herních situací

 

Pro ilustraci se podíváme se na několik případů práce s konkrétními pravidly priority během hry. Jak sami uvidíte, znalost fungování priority vám může často pomoci vyhrát hru nebo se nedopustit chybného rozhodnutí.


 

aktivní hráč (ten, jehož je zrovna kolo) získá prioritu na začátku většiny fází a stepů kola (prioritu nezíská v untap stepu a za běžných okolností ani v cleanup stepu), hned poté, co se vyhodnotí tzv. „turn-based actions“ (jako je třeba líznutí karty v draw stepu) a dají se na stack všechny (triggered) schopnosti, které se spouští na začátku dané fáze/stepu

 

Příklad: Ve hře máte Spiteful Visions. Vy máte 1 život a soupeř 3. Oba máte 0 karet v ruce. V upkeepu oba hráči pouze předali prioritu a přesunuli jste se tak do vašeho Draw Stepu, kde začíná zábava a o prioritu nebude nouze:-)

 

 

Draw step začne tím, že líznete kartu (tato akce nepoužívá stack a nikdo nezíská prioritu). Líznutím triggeruje druhá schopnost Spiteful Visions, ale ještě čeká, než se umístí na stack. Jelikož je začátek draw fáze, triggeruje i první schopnost Spiteful Visions. Vy konrolujete oba triggery Spiteful Visions a rozhodnete, v jakém pořadí je dáte na stack (předtím než kdokoli získá prioritu). Dáte oba triggery v libovolném pořadí na stack. V tomto případě ideálně nejprve 1 dmg z první schopnosti a poté líznutí karty navíc. Až teď získáváte prioritu jako aktivní hráč.

 • Pokud jste si lízli instant, který vám může vyhrát hru (třeba Lightning Bolt), můžete ho zahrát. Nebo můžete aktivovat nějakou schopnost. Pokud nic neuděláte, předáte prioritu protihráči.

 • Ten může zahrát nějakou schopnost/kouzlo. Pokud ani on nic neudělá a předá prioritu (tím pádem jste oba hned po sobě předali prioritu), vyhodnotí se vrchní kouzlo/schopnost na stacku. Tím je v našem případě Líznutí karty navíc ze Spiteful Visions. 1 dmg ze Spiteful Visions je stále na stacku.

 • Líznutí karty spustí triggered abilitu Spiteful Visions a ještě než dostanete prioritu, umístí se tato schopnost na stack. Jako aktivní hráč dostáváte prioritu jelikož se vyhodnotila nějaká schopnost/kouzlo. Na stacku je teď 1 dmg za líznutou kartu navíc a 1 dmg za líznutou kartu na začátku draw stepu. O opět můžete hrát instanty a schopnosti, což se hodí třeba v případě, že jste si lízli už zmíněný Lightning Bolt. Pokud nic neuděláte, předáte prioritu protihráči.

 • Ten má opět možnost hrát kouzla/schopnosti. Pokud nic neudělá a předá prioritu, vyhodnotí se vrchní kouzlo/schopnost na stacku. V tomto případě 1 dmg ze Spiteful Visions a ještě než získáte znovu prioritu, prohráváte hru, jelikož vaše životy klesnou na nula.

 

Na tomto příkladu jsem chtěl ukázat, že se v MTG neděje vše najednou (i když jsou to třeba vše schopnosti jedné karty) a taky, že před tím, než se něco stane, máte většinou šanci (prioritu) něco udělat. Třeba zahrát Lightning Bolt před tím, než přijdete o svůj poslední život..

 


 

aktivní hráč získá prioritu pokaždé poté, co se vyhodnotí vyhodnotí jednotlivé kouzlo nebo schopnost (mimo mana abilit)

 

Příklad: V draw stepu jste si lízli Liliana of the Veil a tušíte, že má soupeř na ruce Lightning Bolt. Během draw stepu jste ani jeden nevyužili svou prioritu a hra se tak přesunula do hlavní fáze.

 

 

 • Na začátku hlavní fáze dostanete jakožto aktivní hráč prioritu. Rozhodnete se jí využít a zahrát Lilianu.
 • Jelikož jste zahráli kouzlo (dali ho na stack), opět získáváte prioritu a můžete hrát instanty nebo schopnosti. Pokud na svou Lilianu nechcete ničím reagovat, předáte prioritu.
 • Teprve teď má soupeř první možnost něco zahrát. Pokud nebude na hraní Liliany ničím reagovat (a tím pádem se „vzdáte“ své priority oba v řadě za sebou), vyhodnotí se vrchní kouzlo/schopnost na stacku, v tomto případě Liliana.
 • Jelikož se vyhodnotilo kouzlo (Liliana), jako aktivní hráč dostáváte prioritu. To je v tomto případě důležité, jelikož můžete aktivovat plusovou schopnost Liliany (zahození karty). Využijete svou prioritu a aktivujete aktivační schopnost tím, že zaplatíte její cenu (přidání loyality counteru na Lilianu). Na stack jde zahození karty.
 • Jako hráč, který položil schopnost na stack opět dostáváte prioritu a můžete zahrát kouzlo/schopnost. Pokud své priority nevyužijete, předáte ji soupeři.
 • Teď má soupeř prioritu a může zahrát Lightning Bolt (aby ho nemusel zahodit, když je to třeba jeho poslední karta v ruce). Nicméně i v případě, že přesměruje dmg z Lightning Boltu do Liliany, už ji nedokáže zabít, jelikož ta má 4 loyality countery.
 • Lightning Bolt je položený na stack a soupeř získává prioritu. Když ji nevyužije, předá ji vám a když ani vy nechcete nic hrát, Lightning Bolt se vyhodnotí (zahození karty je stále na stacku).
 • Jelikož se vyhodnotilo kouzlo, jako aktivní hráč opět získáváte prioritu (zahození karty stále na stacku) a opět můžete zahrát nějaké kouzlo nebo schopnost. Pokud toho nevyužijete, předáte prioritu soupeři.
 • Pokud ani on nebude nic hrát, vyhodnotí se vrchní schopnost na stacku, kterou je, že oba hráči zahodí kartu.
 • Jelikož se vyhodnotila schopnost, opět získáváte prioritu a můžete zahrát kouzlo nebo schopnost. Pořád jste v hlavní fázi.

 

Konkrétně u planeswalkerů je tato znalost priority zásadní. Ti jsou totiž často ihned cílem soupeřova ničení (třeba Heroes Downfall) a je dobré vědět, že vy jste po vyložení planeswalkera první, kdo má prioritu a jeho schopnost tak vždy můžete aktivovat, než soupeř vůbec může své ničení zahrát.

 

Ještě chvilku u této části práce s prioritou zůstaneme a podíváme se na to, co může znamenat, že po vyhodnocení kouzla dostane prioritu AKTIVNÍ hráč.

 

Příklad: Jste aktivní hráč a je začátek vašeho End Stepu. Získáte prioritu. Máte 3 životy a v ruce máte Extirpate, ale nevíte, zda bude lepší odstranit soupeři z hrobu Lightning Bolt nebo Incinerate, tak ji nehrajete. Předáte prioritu soupeři.