Slovníček základních schopností v Magicu

Ze začátku může být orientace ve schopnostech Magicových karet složitější a může vstup do hry komplikovat. Ale teprve s jejich znalostí je hra tou pravou. Ty nejzákladnější schopnosti jsme pro vás proto vysvětlili v češtině.

Na Magicových kartách se tučně píše, co karta dělá ve hře. Někdy je popis rozsáhlejší a podrobnější, jindy je uvedeno třeba jen jedno slovo. U takových slov je potřeba vědět, jaké schopnosti karty vyjadřuje. Za dvacetiletou historii Magicu už se na kartách vystřídalo hodně různých schopností. Některé byly na kartách třeba jen několika málo edic a později se od nich upustilo, jiné jsou na kartách přítomny po dlouhou dobu.

 

Ale nebojte, Magic určitě nemusíte hrát se slovníkem :-) Ze zkušenosti vím, že stačí jen párkrát vidět, jak karta (nebo její schopnost) funguje během hry a už si to budete pamatovat.Podíváme se teď na ty nejzákladnější schopnosti, které se na kartách objevují nejčastěji.

Tzv. Evergreen keywords

 

Tyto schopnosti se mohou objevit na kartě z libovolné edice. Jsou s námi stále a proto je užitečné znát nejdříve právě tyto. Na mnoha kartách se objevují právě jen jako jedno slovo (nebo sousloví), na kartách z edic Core Sets (edice, které vycházely jednou za rok a fungovaly i jako snažší vstup do Magicu) mají za sebou většinou v závorce kurzivou vysvětleno, co přesně znamenají.Deathtouch

Pokud má bytost schopnost Deathtouch, jakékoli zranění vyšší než 0, které udělí jiné bytosti, stačí k tomu, aby zraněnou bytost zabilo.

Příklad: vaše 1/1 bytost se schopností Deathtoutch je zablokovaná soupeřovou 10/10 bytostí. Pokud se nic dalšího nestane, je výsledkem souboje to, že obě bytosti zemřou

  • vaše bytost má obranu 1 a dostala 10 zranění (což je pro ni smrtelné),

  • soupeřova bytost má sice obranu 10 a za normálních okolností by musela dostat 10 zranění, aby zemřela, ale vaší bytosti se schopností Deathtouch stačí udělit pouhé 1 zranění, které je smrtelné

 

Defender

Bytosti se schopností defender nesmí útočit na soupeře. Souboje se může účastnit jako obránce - pokud brání některou soupeřovu útočící bytost, zranění jí normálně udělí.

 

Double strike

Bytost se schopností double strike udělí během souboje first strike (bytosti s first strike udělí zranění dříve než ostatní bytosti) i normální zranění.

Příklad: vaše 1/1 bytost se schopností Double Strike útočí na soupeře. Soupeř jí neblokuje. Vaše bytost udělí first strike zranění (rovno své síle, tedy 1) a poté i normální zranění (rovno své síle, tedy 1), soupeř tedy ztratí 2 životy.

Příklad 2: vaše 1/1 bytost se schopností Double Strike je zablokovaná soupeřovou 2/1 bytostí. Vaše bytost udělí blokující bytosti 1 first strike zranění, což stačí na zabití soupeřovi bytosti. Během udělení normálních zranění už je soupeřova bránící bytost mrtvá, tudíž vaší bytosti svá zranění neudělí. Vaše bytost svá normální zranění také neudělí soupeři, protože již byla zablokovaná (její zranění nejdou v tomto kole do hráče, ať se s blokující bytostí stane cokoli).

Příklad 3: vaše 1/1 bytost se schopností Double Strike je zablokovaná soupeřovou 2/2 bytostí. Vaše bytost udělí blokující bytosti 1 first strike zranění, což nestačí na zabití soupeřovi bytosti. Během udělení normálních zranění udělí vaše bytost další 1 zranění bránící bytosti, což stačí k tomu, aby ji zabila (1 first strike zranění + 1 normální zranění). Stejně tak i soupeřova bytost udělí vaší bytosti zranění podle své síly – tedy 2 zranění, což stačí na to, aby vaše bytost také zemřela.

 

Enchant

Tato schopnost je popsána vždy ve tvaru Enchant (nějaký typ permanentu) a objevuje se na aurách (karta s typem Enchantment - Aura). Při hraní aury vybíráte cíl na battlefieldu (permanent typu, který může Aura enchantovat) a Aura přichází do hry připojená k tomuto permanentu a zůstává k němu připojena až do chvíle, kdy tento permanent jakýmkoli způsobem opustí hru (jde do hřbitova, do exilu, na ruku). Stejně tak Aura přestane být připojena k permanentu, pokud permanent získá protekci proti barvě Aury nebo se změní jeho typ na takový, který Aura nemůže enchantovat. Aura, která přestane enchantovat permanent odchází do hřbitova.

Příklad: karta se schopností Enchant Creature může být přiložena k jakékoli bytosti ve hře (vaší i soupeřově). Pokud enchantovaná bytost opustí hru nebo přestane být bytostí (například, pokud byla bytostí jen do konce kola), Aura odchází do hřbitova.

Příklad 2: soupeř do konce vašeho kola proměnil jednu ze svých zemí v 3/3 bytost. Vy jste na ni během svého kola zahráli Auru se schopností Enchant Permanent, kterou jste nad oživenou zemí získali kontrolu. Jelikož vaše aura říká Enchant Permanent, zůstane u ecnchantované země i poté, co přestane být bytostí, protože i zem je typ Permanentu. (to je rozdíl oproti Auře v prvním příkladu, která by přestala soupeřovu bytost enchantovat, jakmile by se na konci vašeho kola opět proměnila v zemi)Equip

Tato schopnost je popsána ve tvaru Equip (nějaká cena, nejčastěji určitý počet man) a najedete ji pouze na kartách s typem Artifact – Equipment. Schopnost Equip můžete hrát jako sorcery (během své hlavní fáze, když je prázdný stack) tak, že zaplatíte její cenu a určíte bytost pod vaší kontrolou, které chcete equipment přiřadit. Schopnost se vyhodnotí tak, že equipment přiřadíte k bytosti, ta se stane „equipped creature“ a získává bonus/postih, který je kartě Equipmentu napsaný.

 

Pokud je Equipment přiřazen k nějaké vaší bytosti, můžete ho stejným způsobem (zaplacení Equip ceny během hlavní fáze, při prázdném stacku) přiřadit k jiné vaší bytosti (ta získá bonusy equipmentu). Nicméně nemůžete Equipment jen tak od své bytosti odendat. Equipment zůstává ve hře, i pokud equipnutá bytost opustí hru. Pokud equipnutá bytost přestane být bytostí, Equipment z ní „spadne“ a zůstane ve hře. Naproti tomu, pokud nad vaší equipnutou bytostí získá kontrolu soupeř, Equipment u ní stále zůstane (ale jen vy můžete využívat jeho Equip cenu a přendávat ho na jiné své bytosti).

 

First strike

Bytosti se schopností first strike udělí během combatu svá zranění dříve, než bytosti, které first strike nemají (během fáze first strike damage). Pokud bytost s first strike udělí v souboji jiné bytosti dostatek zranění na to, aby ji zabila, bytost bez first strike už jí zranění nedá. Stejně tak, pokud není bytost s first strike blokovaná, udělí bránícímu se hráči zranění dříve než ho udělí bytosti bez schopnosti first strike.

Příklad: Vaše 2/1 bytost se schopností first strike je zablokovaná 2/2 bytostí bez schopností. Vaše bytost nejprve udělí soupeřově bytosti 2 zranění (během fáze first strike zranění) a zkontroluje se, zda to stačilo k tomu, aby soupeřova bytost zemřela. To v tomto případě stačí (soupeřova bytost vydrží 2 zranění), takže soupeřova bytost už vaší bytosti svá zranění neudělí a vaše bytost přežije.

 

Flash

Flash je schopnost, která se objevuje na kartách typu Artifact, Creature, Enchantment a znamená, že karta s touto schopností může být zahrána kdykoli, kdy její sesilatel může hrát kouzla typu instant (kdykoli má hráč prioritu).

Příklad: je soupeřovo kolo a vy máte v ruce 3/3 bytost se schopností Flash. Za běžných okolností byste během soupeřova kola tuto kartu zahrát nemohli, ale schopnost Flash vám umožní tuto bytost zahrát třeba poté, co soupeř ohlásí své útočníky, takže budete mít jednoho překvapivého blokera navíc.

 

Flying

Bytosti se schopností flying mohou být blokovány pouze bytostmi se schopností Flying nebo Reach. (bytosti se schopností flying mohou blokovat i bytosti, které flying nemají)

 

Haste

Bytosti se schopností haste mohou útočit a používat schopnosti obsahující symbol tapnutí už v kole, kdy přijdou pod vaši kontrolu na Battlefield (jinak platí omezení, že bytost smí útočit až v příadě, že ji kontrolujete od začátku svého upkeepu, což je jedna z úvodních částí kola). Pozor, nepleťte si symbol tapnutí se schopností vyžadující tapnutí bytosti (např. ve tvaru „tap an untapped creature you control: ...“), která nevyžaduje, aby daná bytost byla už kolo ve hře. Haste bylo na kartách už počátku Magicu, jen mělo dříve jiné tvary jako "may attack the turn it comes into play" nebo "unaffected by summoning sickness“.

 

Hexproof

Hexproof je schopnost, která říká, že permanent (nebo hráč, který tuto schopnost získá) nemůže být cílem žádných kouzel a schopností soupeřovy kontroly. Soupeř nesmí na permanent (např. Bytost) se schopností hexproof zahrát žádné kouzlo nebo schopnost, která obsahuje slovo „target“ (např. destroy target creature).

Příklad: máte ve hře 1/1 bytost se schopností hexproof. Soupeř na tuto bytost nesmí zahrát kouzlo, které říká „deals 3 damage to target creature“. Ani nemůže použít schopnost své bytosti „tap target creature“. Vy na tuto bytost můžete hrát libovolná kouzla a schopnosti.

Příklad 2: máte ve hře 1/1 bytost se schopností hexproof. Soupeř zahraje kouzlo, které říká „deals 3 damage to each creature“. Jelikož na soupeřově kartě není napsáno „target“, ale působí plošně na všechny bytosti, hexproof vaší bytosti nepomůže a umře.

Příklad 3: máte ve hře pouze 1/1 bytost se schopností hexproof. Soupeř zahraje kouzlo, které říká „target player sacrficie a creature“. Vy musíte svou bytost obětovat, i přesto, že má hexproof – soupeřovo kouzlo totiž necíluje vaší bytost, ale vás! (tady by pomohlo jedině, když by jste vy sami měli hexproof)

 

Indestructible

Permanent se schopností indestructible nemůže být zničen efekty, které říkají "Destroy" nebo smrtelným zraněním (lethal damage = zranění rovno nebo větší obraně bytosti). Indestructible neochrání před zrušením kouzla (counter target spell), před efektem „exile“, „return to hand/library“, před „sacrifice“ nebo před efekty, které sníží obranu na 0 nebo méně.

Příklad: máte ve hře 4/4 bytost se schopností Indestructible. Soupeř zahraje kartu, která říká „deals 4 damage to target creature“. Vaše bytost přežije.

Příklad 2: máte ve hře 4/4 bytost se schopností Indestructible. Soupeř zahraje kartu, která říká „target creature gets -4/-4 until end of turn“. Vaše bytost zemře, jelikož se její obrana dostala na 0.

 

Lifelink

Karty se schopností lifelink způsobují, že hráč, který je kontroluje, získá vždy tolik životů, kolik karta způsobí zranění (do hráče nebo do bytosti). Lifelink je nejčastěji schopností bytostí a v jejich případě si přidáte tolik životů, kolik dala bytost zranění (podle její síly v combatu, při schopnosti „Fight“ i jiným způsobem). Žádné životy si nepřidáte, pokud bylo zranění udělené bytostí vypreventováno.

Příklad: vaše 10/10 bytost se schopností Lifelink je zablokovaná soupeřovou 1/1 bytostí. Vaše bytost udělí soupeřově bytosti 10 zranění (nikoli pouze jedno, které by stačilo na zabití soupeřovi 1/1 bytosti) a vy si přidáte 10 životů.

 

Menace

Bytost se schopností menace může být zablokována pouze v případě, že ji blokuje dvě a více bytostí. Soupeř se nemůže rozhodnout, že bytost s Menace bude blokovat pouze jednou bytostí. Pokud po deklaraci blokerů jedna z blokujících bytostí opustí combat (třeba ji vrátíte soupeři do ruky), vaše bytost se už považuje za zablokovanou a souboj normálně proběhne, i když už blokuje jen jedna bytost.

 

Prowess

Prowess je tzv.“triggered ability“ (schopnost, kterou spouští konkrétní událost ve hře), která říká, že bytost s touto schopností dostane bonus +1/+1 do konce kola pokaždé, když zahrajete non-creature spell (libovolné kouzlo kromě bytosti).

 

Reach

Reach je schopnost, která umožňuje bytosti blokovat bytosti se schopností Flying (s létáním ).

 

Trample

Bytosti se schopností trample mohou dát zranění, které převyšuje obranu blokující bytosti přímo do hráče (pokud bytost Trample nemá, udělí veškeré své zranění do bránící bytosti). Obranou je myšlený aktuální počet zranění, kolik stačí na to, aby bytost zemřela (pokud například soupeř blokuje 2/5 bytostí, která v tomto kole již utržila 4 zranění, staěí vám dát do této bytosti jedno zranění a zbytek můžete díky schopnosti trample udělit hráči). O tom, zda se „převyšující“ zranění udělí do hráče nebo do blokující bytosti rozhoduje útočící hráč (někdy je výhodnější udělit všechno zranění do blokující bytosti). Tato schopnost funguje pouze pro útočící bytosti. Pokud blokujete soupeřova útočníka svou bytostí se schopností Trample, nemá tato schopnost žádný vliv.

Příklad: Soupeř blokuje vaši útočící 7/7 bytost se schopností Trample svou 1/1 bytostí. Vy se můžete rozhodnout, že udělíte 1 zranění do bránící bytosti a 6 zranění do soupeře. Můžete také udělit všech 7 zranění do bránící bytosti nebo třeba 2 zranění do bytosti a 5 do hráče atd. Prostě vždy minimálně 1 zranění do bránící bytosti a zbytek, jak uznáte za vhodné.

Interakce Deathtouch + Trample: pokud má vaše útočící bytost schopnost Deathtouch a zároveň schopnost Trample, stačí, aby blokující bytosti udělila 1 zranění (1 zranění díky schopnosti Deathtouch stačí na zabití bytosti s jakoukoli obranou) a zbytek může dát do hráče.


Vigilance

Bytosti se schopností Vigilance se netapují do útoku. (mohou tedy v soupeřově kole bránit nebo třeba použít schopnost vyžadující tapnutí).


 

Mimo v článku uvedené schopnosti existuje ještě mnoho dalších, které se objevily v průběhu více než 20 leté histrorie Magicu. Nejsou na kartách tak časté a je možné, že se k vám ani nedostanou. Ale narazit na ně můžete, takže se kdyžtak podívejte oficiálních pravidel na této adrese (v angličtině), kde si dejte požadovaný termín vyhledat (je to jednoduší, než se prokousávat všemi více než 200 stranami pravidel).

 

Nebo se můžete zeptat přímé nás – naživo, na Facebooku nebo mailem na info@tolarie.cz a my vám rádi vysvětlíme, co daná karta dělá.


Ať vám jde hra odruky.

 

Tolarie.cz

 
na začátek